REVISIONSHUSET I HOLBÆK
Registreret Revisionsanpartsselskab

 

Forside

Erhvervsservice

Regnskaber Revision Kontakt os! Download


 

 

Revision:

Ved at vælge os, som revisor, får du altid en fremadrettet og værdibaseret revisionsydelse, der giver merværdi til virksomheden. Samtidig bliver grundlaget for virksomhedens beslutninger det bedst mulige.

Revision skaber tryghed også hos dine kunder og leverandører. De får en langt større sikkerhed for, at du har styr på økonomien, og de kan derfor have tillid til dig.

Vi udfører revision for en stor kreds af kunder, herunder aktie- og anpartsselskaber, andelsboligforeninger, interessentskaber samt andre, der både kan være underlagt lovpligtig revision og vedtægtsmæssig revision eller frivilligt ønsker revision udført.

Som en kompetent og uafhængig revisionsvirksomhed giver vi dit regnskab troværdighed, når vi afgiver revisionspåtegning.

Vores kundekreds består i øjeblikket af virksomheder indenfor følgende brancher:

  • Andelsboligforeninger
  • Detailhandel
  • Håndværkere
  • Kunstnere
  • Læger, psykologer
  • Opholdssteder
  • Servicevirksomheder
  • Vognmænd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalundborgvej 123
4300 Holbæk
Telefon 59 43 93 43
Telefax 59 49 93 43
CVR nr. 87 94 84 12

 

 

 

Revision & Erhvervsservice